از قدیم گفته اند وقت طلاست، به عبارت دیگر :


 زمان = پول :       معادله 1


همین  طور گفته اند توانا بود هرکه دانا بود، یعنی  :


 توان = علم      : معادله 2


می دانید که:


زمان / کار = توان:                معادله 3


با جای گذاری معادله  1 و 2 در معادله سوم به این معادله می رسیم:


پول / کار = علم


که  می توانیم آن را به این صورت بازنویسی کنیم:


علم/ کار = پول


بنابراین:


Lim    (پول) = ∞

 0<---- علم

یعنی هرچه علم و سوادت کم تر باشد درآمدت بیشتر است، و این هیچ ربطی به مقدار کار انجام شده ندارد !


به عبارت دیگر وقتی علمت به سمت صفر میل کند، پولت به بی نهایتتاریخ : جمعه 10 دی‌ماه سال 1389 | 23:02 | نویسنده : معین | نظرات (0)